Sẽ có chính sách mới về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công

01/12/2021

Tại văn bản số 8622/VPCP-CN ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ V/v : Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, đối với việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025:

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 Trong việc tổ chức thực hiện chính sách mới về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trong thời gian tới đẩy mạnh xã hội hóa, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để tăng mức kinh phí hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng; tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể có liên quan tại địa phương.

Xem thêm nội dung tại Công văn 8622/VPCP-CN ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ./.

Dương Thị Thủy - Phòng NCC

 

Các tin đã đưa ngày: