Vĩnh Phúc tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 1 và tháng 2 vào kỳ tháng 1/2021

10/02/2021

Thực hiện công văn số 437/UBND-VX4 ngày 21/1/2021 V/v đề xuất chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 1 và tháng 2 vào kỳ tháng 1/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện (đơn vị được hợp đồng uỷ thác chi trả) tổ chức chi trả kịp thời, chính xác và thực hiện thanh quết toán theo quy định của pháp luật.

(Cơ quan Bưu điện chi trả trợ cấp ưu đãi cho đối tượng người có công tại thành phố Phúc Yên)

Kỳ chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công tháng 02/2021 trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, việc tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng người có công và thân nhân lĩnh trợ cấp kịp thời đầy đủ trước Tết Nguyên đán là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nhân văn sâu sắc.

Dương Thị Thuỷ, Phòng NCC

 

Các tin đã đưa ngày: