Hội nghị tập huấn thực hiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật năm 2020

13/11/2020

Trong 2 ngày 12 và 13/11/2020, Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 2 lớp tập huấn thực hiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật tại huyện Tam Dương và thành phố Phúc Yên cho gần 500 đại biểu là cộng tác viên công tác xã hội.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung về những vấn đề chung về người khuyết tật; Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 14/4/2012 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội Quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Nghị định 140/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức trong việc xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật làm căn cứ để thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật. Việc thực hiện chế độ trợ cấp, trợ giúp cho người khuyết tật phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chế độ, thủ tục hồ sơ tinh giản, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nhà nước trong thời gian tới.

Cũng tại đây, các học viên đã trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đúng quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Kiều Vinh – Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: