Từ năm 2018 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp nhận trên 12 tỷ đồng

21/08/2019

Đây là số liệu kết quả báo cáo tại hội nghị Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh diễn ra chiều 15/8. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Qũy “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác vận động, tiếp nhận sự đóng góp tự nguyện của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trong tỉnh được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch; công tác quản lý quỹ và sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định. Từ năm 2018 đến tháng 8/2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận trên 12 tỷ đồng, trong đó, cấp tỉnh hơn 8 tỷ đồng, cấp huyện gần 1,6 tỷ đồng, cấp xã trên 2 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 158 ngôi nhà nhân ái trị giá hơn 8,6 tỷ đồng; hỗ trợ 10 con bò giống cho hội viên hội người mù với tổng giá trị 100 triệu đồng; tặng 10.246  suất quà tết cho các hộ nghèo, trị giá 5,645 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ cũng đã tặng 665 phần quà cho học sinh nghèo, trị giá 646,6 triệu đồng.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp tuyên truyền làm thay đổi và nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức, công dân đối với công tác giảm nghèo bền vững; triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý của chính quyền; phát huy khả năng, sức mạnh của Mặt trận và của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác giảm nghèo ở từng địa phương. Tiếp tục tổ chức các hoạt động theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo Đề án 04 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại hội nghị, các thành viên Ban vận động đã trao đổi, thống nhất phương án sử dụng nguồn kinh phí 3 tỷ đồng do UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đối tượng là người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên hỗ trợ xây dựng mới nhà ở với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; kinh phí được phân bổ cho cả 9/9 huyện, thành phố, trong đó, 5 địa phương: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương mỗi đơn vị được hỗ trợ 10 căn nhà; huyện Yên Lạc được hỗ trợ 8 nhà và  huyện Bình Xuyên 7 nhà.

Biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, các địa phương, cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch vận động hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; huy động sự đóng góp, xây dựng quỹ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt, thành lập tổ rà soát các đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo tốt nhất công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Lê Duyên- Vinhphuc.gov.vn 

Các tin đã đưa ngày: