Ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo năm 2019

08/03/2019

Nguyễn Kiều Vinh- Văn phòng Sở

Sáng 7/3/2019, tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, UBND tỉnh đã tổ chức ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo năm 2019 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Tới dự và chỉ đạo buổi ký cam kết có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo thống kê, cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 6.921 hộ nghèo, giảm 2.455 hộ so với năm 2017. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn khoảng 4.168 hộ có khả năng thoát nghèo.

Tại hội nghị, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND 9 huyện, thành phố cùng ký cam kết thực hiện mục tiêu trong năm 2019 giảm được 1.835 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ từ 0,65%-0,7% để tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 1,51%. Các địa phương phấn đấu giảm từ 50 -310 hộ nghèo trong năm; toàn tỉnh đặt chỉ tiêu có 3.830 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm. 

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Vũ Việt Văn khẳng định, công tác giảm nghèo của tỉnh những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2019 là năm cuối cùng để thực hiện chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI liên quan đến chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, vì vậy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể và tập trung quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết và tính toán cụ thể cho những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát lại các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phân loại các hộ về nhu cầu vay vốn theo từng lĩnh vực, đảm bảo những hộ đủ điều kiện đều được tiếp cận đầy đủ các chính sách vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Các tin đã đưa ngày: