TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

04/06/2019

Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đầu tư cho Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với nhận thức đó, nhiều năm qua,  Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mọi người, mọi nhà đều dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, đảm bảo cho các em được hưởng các quyền cơ bản của mình như học tập, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi giải trí; được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển.

Hiện nay trên nay trên địa bàn tỉnh có trên 300.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 7 ngàn trẻ em nghèo, trên 4 ngàn trẻ em dân tộc thiểu số và gần 4 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 8,5%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 12%; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện được đi học đạt 98%. 100% trẻ em được khai sinh đúng luật; 90% số trẻ em được phát hiện có HIV/AIDS được chăm sóc điều trị. 100% trẻ em mồ côi cả cha, mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc, hỗ trợ. Toàn tỉnh có 110/137 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Việc cho, nhận trẻ em làm con nuôi người nước ngoài được thực hiện đúng quy định của pháp luật; trên địa bàn không để xẩy ra tình trạng buôn bán trẻ em.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế; chương trình tiêm chủng mở rộng và chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được tăng cường. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội chỉ đạo tổ chức tốt việc cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trẻ em; chương trình khám chữa bệnh miễn phí; phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, tàn tật. Trong 2 năm 2018 – 2019, Sở Lao động – TB&XH đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sàng lọc, đánh giá lại tình hình suy dinh dưỡng trẻ em cho 4.000 trẻ em của các xã Đồng Ích huyện Lập Thạch, xã Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường; cấp gần 3.000 suất thuốc cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tổ chức 05 hội nghị về Kỹ năng, chăm sóc trẻ em bị suy dinh dưỡng cho các bậc cha mẹ có con bị suy dinh dưỡng.

Công tác giáo dục cho trẻ em đã đảm bảo thực hiện tốt các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định trong các cơ sở giáo dục gồm các nội dung như: Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non. Công tác huy động trẻ em ra lớp tiếp tục được thực hiện.

Các thiết chế văn hóa vui chơi giải trí, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em luôn được quan tâm. Năm 2018 - 2019, toàn tỉnh đã lắp đặt được 20 điểm vui chơi giải trí công lập dành cho trẻ em. Các ngành, các cấp phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em. Song song các hoạt động vui chơi cho trẻ em các ngành, các cấp còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học bổng, học phẩm, xây dựng mái ấm tình thương cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi của tỉnh. Thực hiện phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em: Trong tháng 6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố có tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích cao như: Vĩnh Tường, Sông Lô, Tam Dương, Phúc Yên tổ chức 4 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 300 trẻ em  và tổ chức nhiều hội nghị truyền thông về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại các xã, phường, thị trấn.

Công tác xã hội hóa về chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tỉnh có nhiều hình thức nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, đa dạng hóa các loại hình trường lớp như: khuyến khích mở thêm trường, lớp mầm non ngoài công lập. Nhằm góp phần hạn chế tình trạng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện để tiếp tục đến trường, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và sự góp sức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã triển khai các chương trình, hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh. Bình quân mỗi năm Quỹ bảo trợ trẻ em tiếp nhận trên 3 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ đảm bảo trẻ em đều được hưởng chính sách theo quy định của nhà nước về giáo dục, y tế, vui chơi giải trí. Đảm bảo cho tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con gia đình hộ nghèo được hưởng chính sách, trợ cấp theo quy định về miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng tháng kịp thời.

 Tuy nhiên, công tác chăm sóc cho trẻ em vẫn còn một số hạn chế như:  công tác thông tin, tuyên truyền, vận động còn chưa phong phú, đa dạng; Công tác vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em hiệu quả chưa cao. Các hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng, giáo dục phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở cơ sở chưa được thường xuyên, do vậy tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở một số xã còn cao. Số điểm vui chơi và việc tổ chức các hoạt động văn hoá tinh thần cho trẻ em còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; nhận thức của toàn xã hội về vui chơi trẻ em, đầu tư về lĩnh vực vui chơi trẻ em còn hạn chế. Tình trạng trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị tai nạn thương tích; trẻ em vi phạm pháp luật còn xảy ra.

Năm 2019, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phấn đấu đạt một số mục tiêu cơ bản: Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn dưới 8,4%; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật đủ điều kiện được đi học đạt 98%; 100% trẻ em được khai sinh đúng luật định; 92% số trẻ được phát hiện có HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị; 100% trẻ em mồ côi cả cha, mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc, hỗ trợ; toàn tỉnh hiện có 109/137 xã phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm 2019, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, ngành Lao động -  Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho UBND  tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ tr­ương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc và các văn bản của tỉnh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người, mọi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Kết hợp tốt ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Tập trung hoạt động truyền thông giáo dục vào những vùng dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các chương trình quốc gia có liên quan đến trẻ em.Tăng c­ường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ch­ương trình vì trẻ em. Tổ chức triển khai có hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em, cung cấp dịch vụ phòng ngừa và xử lý nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có nguy cơ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp, hiệu quả. Tăng cư­ờng sự phối hợp hoạt động liên ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền; chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình, tổng kết đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình tốt. Tăng cường các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tăng cường các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em. Chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở; cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em./.

Lương Thị Ánh Thu - Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Các tin đã đưa ngày: