Kế hoạch số 59/KH-SLĐTBXH ngày 30/3/2022 (30/03/2022)

Kế hoạch Chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025 (29/10/2021)

Kế hoạch Cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch Công nghệ thông tin Sở Lao động - TB&XH giai đoạn 2021-2025 (02/02/2021)

Kế hoạch Công nghệ thông tin Sở Lao động - TB&XH giai đoạn 2021-2025
Các tin đã đưa ngày: