Tuyên truyền chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận người bán dâm ngoài cộng đồng

02/06/2020

Ngày 29/5/2020, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Vĩnh Phúc đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận người bán dâm ngoài cộng đồng,  cho các nhóm Trăng khuyết, Đồng tâm hiệp lực, Nắng cuối trời, Vì ngày mai Sông Lô, Nhóm mô hình bảo vệ quyền lợi người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm phường Đống Đa. Dự và chỉ đạo Hội thảo Ông Nguyễn Văn Thủy – Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cùng Lãnh đạo, công chức Chi cục và 33 thành viên nòng cốt các Nhóm tự lực, Nhóm mô hình bảo vệ quyền lợi người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm phường Đống Đa tham gia. Tại Hội thảo, các thành viên nòng cốt rất sôi nổi chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận người bán dâm ngoài cộng đồng của các Nhóm, Mô hình nhóm. Hàng năm mỗi nhóm tiếp cận, tư vấn từ 600 – 800 người về phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó năm 2019 tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho người bán dâm khoảng 650 lượt người.

Nguyễn Thị Việt Dung - Chi cục PCTNXH

Các tin đã đưa ngày: