Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng chống mại dâm cho người lao động

04/10/2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 27/9/2019, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội đã Phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ COSMOS tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống mại dâm và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho gần 300 người lao động đang làm việc tại Công ty.

Toàn cảnh lớp tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại Công ty TNHH CN CosMos

Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là nơi tập trung nhiều công nhân lao động, trong đó nhiều người thiếu kiến thức về phòng, chống mại dâm và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong khi đó, tình hình tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, công nhân lao động, học sinh, sinh viên cũng là những đối tượng bị tệ nạn này tấn công hàng ngày, hàng giờ.

Việc thay đổi quan điểm, đề xuất các giải pháp thực hiện về công tác phòng, chống mại dâm là hết sức cần thiết. Bên cạnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm thì cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Buổi tập huấn đã để lại nhiều ấn tượng và kiến thức bổ ích cho người lao động của Công ty trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác phòng, chống mại dâm và các bệnh lây truyền qua đường tình dục để mỗi người lao động tự biết cách bảo vệ bản thân và gia đình.

  Nguyễn Thị Hoa - Chi cục PCTNXH 

Các tin đã đưa ngày: