Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

20/06/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019


Diễu hành hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống ma túy
Ngày 07/06/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số1802/BTTTT-CBC gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ quan thông tấn báo chí; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy. Theo đó, nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6” từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 606/TTg-KGVX ngày 24/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa- Thong tin, hệ thống đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện khiển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng, miền, địa phương; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh nhằm tạo phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên các trạm tin, bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, phim phóng sự, phim tài liệu và các thông điệp đăng phát trên các phương tiện thông tin, đại chúng. Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt thông tin, tuyên truyền về các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, bóng cười…; hậu quả và tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ; những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả, qua đó cũng phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tuyên truyền giúp đỡ người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, quan tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích.

Đối với các doanh nghiệ cung cấp dịch vụ viễn thông và internet, tăng cường công tác bảo đảm điều kiện về cơ sở hạn tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng viễn thông, internet.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phối hợp tuyên truyền các thông điệp, khẩu hiệu tập trung nội dung về phòng, chống ma túy qua hình thức tem và phong bì truyền thông đến các điểm bưu điện văn hóa xã tại các tỉnh, thành trọng điểm về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi các chất ma túy bất hợp pháp qua mạng bưu chính. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bưu gửi có dấu hiệu chứa các chất ma túy bất hợp pháp thì phải thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Theo Molisa.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: