KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ĐIỂM TƯ VẤN, CHĂM SÓC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG”

11/06/2018

Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động 04 “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng”, tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện, sau cai nghiện  được tiếp cận, tư vấn những khó khăn, kết nối người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, gia đình người nghiện hiểu, dễ thông cảm với nhau.

Trong năm qua thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH ngày 28/02/2017 của Sở Lao động - TB&XH về duy trì hoạt động mô hình 04 “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng”; Chi cục đã phối hợp phòng Lao động – Thương binh và xã hội của các huyện Tam Dương, Sông Lô, Yên Lạc và thành phố  Phúc Yên, chỉ đạo Điểm tư vấn xã Hoàng Lâu, Lãng Công, thị trấn Yên Lạc, phường Trưng Trắc duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt nhóm tự lực, tư vấn cho người nghiện ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Định kỳ giám sát và truyền tải kỹ năng Báo cáo viên, chỉ đạo hoạt động 04 Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt nhóm tự lực. Cụ thể: thực hiện 48 lượt Báo cáo viên; giám sát chỉ đạo hoạt động được 43 lượt tại 4 Điểm tư vấn; phối hợp chỉ đạo "Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng" tại Thị trấn Yên Lạc – huyện Yên Lạc, xã Hoàng Lâu – huyện Tam Dương kiện toàn lại nhân sự. Tiếp cận, vận động người nghiện ma túy đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng cho 20 lượt người; tư vấn cho người nghiện đăng kí tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tư vấn sau cai nghiện giúp một số người đã thêm nghị lực quyết tâm từ bỏ ma túy, gần 1.000 lượt người nghiện và gia đình người nghiện được tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại Điểm tư vấn. Mạng lưới chuyển tiếp dịch vụ y tế và xã hội (bao gồm cả dạy nghề và giải quyết việc làm) được thiết lập và mở rộng nhằm tăng cường kết nối người sau cai nghiện ma túy tới các dịch vụ sẵn có tại địa phương. Tạo được sự đồng thuận của cộng đồng và tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh của địa phương về Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng và vận động người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tham gia tư vấn và điều trị nghiện và phòng, chống tái nghiện, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện xây dựng và thực hiện kế hoạch điều trị nghiện ma túy và kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng. Khai thác và kết nối nguồn lực tại địa phương hỗ trợ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho người nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng. Có thể khẳng định, mô hình "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng" được thành lập và đi vào hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma tuý; hoạt động của mô hình bước đầu đã gắn kết trách nhiệm của đoàn thể, gia đình, cá nhân trong việc quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện và sau cai tái hoà nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Chi cục đã tham mưu xây dựng kế hoạch số 88/KH- SLĐTBXH ngày 26/9/2017 của Sở Lao động- TB&XH về việc triển khai tập huấn tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy và kỹ năng tư vấn, hoạt động của Điểm tư vấn, Nhóm tự lực cho cán bộ Điểm tư vấn và các thành viên Nhóm tự lực. Kết quả đạt được năng lực chuyên môn về dự phòng tái nghiện cho người nghiện ma túy và cán bộ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ngoài cộng đồng và các tình nguyện viên tham gia được củng cố nâng lên; Các dịch vụ hỗ trợ toàn diện được cung cấp, hỗ trợ, kết nối cho người nghiện tại các địa bàn đã bước đầu đạt được một số hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Mô hình này cũng còn gặp không ít khó khăn như: Cơ sở vật chất Điểm tư vấn còn khó khăn; điểm đến nơi cấp phát thuốc methadone quá xa, đi lại khó khăn, tốn kém kinh phí; việc vận động người mới nghiện tham gia sinh hoạt khó khăn.

Trong năm 2018, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.

Nguyễn Thị Việt Dung - Chánh văn phòng Chi cục PCTNXH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: