Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc, triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

29/06/2018

Ngày 23/6/2018, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống tái nghiện ma tuý cho học viên  tại Cơ sở nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018.

Dự buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Bá Hải - Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng chí Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Cơ sở - Giảng viên, các đồng chí trong Ban giám đốc, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các học viên tại cơ sở.

Hình ảnh băng zôn hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

Phát biểu khai mạc đồng chí Đặng Việt Hùng - Phó giám đốc Cơ sở nêu rõ những hiểm họa của tệ nạn ma túy, tác hại của loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, Cỏ Mỹ...) và các chất hướng thần mới đã gây ra cho bản thân người nghiện và người thân trong gia đình cũng như cộng đồng xã hội rất nhiều khổ đau và hệ lụy.

Đồng chí Đặng Việt Hùng - Phó Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy phát biểu khai mạc hội nghị

Để công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách đối với những người cai nghiện ma túy tại Cơ sở trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, giúp học viên sau khi hoàn thành cai nghiện trở về địa phương hòa nhập với gia đình và cộng đồng, trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội. Đặc biệt hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018”, với chủ đề: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy", Cơ sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thể dục thể thao; Treo băng Zôn, khẩu hiệu với nội dung tháng hành động phòng, chống ma túy; Tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; Tổ chức các buổi giảng bài, lên lớp, tọa đàm tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma tuý. Thông qua các hoạt động giúp học viên cai nghiện có nhận thức đúng về nguy cơ, tác hại, hậu quả của tệ nạn ma tuý, tích cực điều trị góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện khi trở về cộng đồng.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tái nghiện ma tuý cho học viên nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

Ngoài ra trên hệ thống loa truyền thanh vào các buổi chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần phát các chuyên, trang, mục, về các bản tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về: Giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống tái nghiện, HIV/AIDS và các bệnh cơ hội khác; Nêu những tấm gương sáng điển hình cai nghiện thành công để các học viên trong Cơ sở học tập.

Đồng thời, Cơ sở áp dụng đổi mới các Chuyên đề giáo dục gắn với sinh hoạt của đơn vị qua các hoạt động như: Nói chuyện Chuyên đề, sinh hoạt tập thể, tọa đàm về giáo dục giá trị sống, trang bị kỹ năng phòng, chống tái nghiện để giúp các học viên trao đổi, tìm hiểu các kiến thức về ma túy; Thực hiện lồng ghép trong mỗi giờ giảng bài với các buổi nói chuyện Chuyên đề để tạo nên sự trao đổi thông tin, giúp các học viên tháo gỡ được những khó khăn trên con đường cai nghiện, đoạn tuyệt với ma túy để tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Qua các hoạt động tuyên truyền giúp học viên thay đổi nhận thức và hành vi tránh xa ma túy, để học viên có thêm động lực, tâm lý vững vàng cai nghiện, chữa trị thành công mang tính bền vững. Đồng thời nâng cao kỹ năng chống tái nghiện cho học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng và thể hiện tinh thần tích cực của Cơ sở khi tham gia vào Chương trình Tháng hành động phòng, chống ma túy./.

Đặng Việt Hùng – Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: