KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG

21/06/2018

Thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Sở Lao động - TB&XH đã xây dựng kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 15/5/2017 về việc triển khai giám sát công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú và tổ chức, triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng năm 2017. Căn cứ kế hoạch, Sở đã chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các huyện, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn quy trình thành  lập tổ công tác cai nghiện, phân loại đối tượng và tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc địa phương về công tác tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai nghiện trong thời gian 6 tháng.

Cơ sở cai nghiện ma túy đã cử cán bộ có chuyên môn y tế tham gia trong công tác phối hợp điều trị. Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền đã tích cực quan tâm chỉ đạo công tác cai nghiện. Kết quả đạt được 10/10 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố đã thực hiện chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng. Kết thúc giai đoạn cắt cơn các xã, phường, thị trấn làm thủ tục bàn giao cho gia đình và các tổ chức đoàn thể, khu dân cư tiếp tục quản lý, tư vấn, giúp đỡ trong thời gian 6 tháng. Tổ công tác phân công các tổ viên thường xuyên gặp gỡ người tham gia cai nghiện để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian 6 tháng. Có 24 người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, hết 6 tháng có 22 người chấp hành tốt quy trình cai nghiện, chưa phát hiện tái sử dụng ma túy được UBND các xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện; 02 người vi phạm pháp luật bị lập biên bản và không tiếp tục thực hiện quy trình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân, người nghiện, cộng đồng dân cư, gia đình người nghiện đã thấy được tác hại của tệ nạn ma túy đã đồng tình hưởng ứng, hợp tác tích cực; người nghiện có ý thức tự giác cai nghiện và kiểm soát được hành vi của mình. Người tham gia cai nghiện đã từ bỏ được ma túy, tham gia lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất góp phần ổn định kinh tế tại gia đình và xã hội như ông Nguyễn Văn Giang thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc. Mặt khác giúp cho người nghiện thấy được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là sự nhìn nhận của người dân từng bước không kỳ thị xa lánh người nghiện. 

Tuy nhiên một số địa phương cần phải tăng cường quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhất là khâu tuyên truyền, vận động và tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy. Nguồn thuốc điều trị cắt cơn nghiện ở các địa phương chưa đáp ứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ y tế đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chưa hết trách nhiệm... cũng là một số nội dung các địa phương và cơ quan liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục để thực hiện hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Việt Dung - Chi cục PCTNXH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: