Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH năm 2018

10/04/2018

Ngày 20-21/3/2018, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Dự hội nghị có chí đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội; các đồng chí lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, cộng tác viên phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện; đại diện điểm tư vấn, thành viên Ban Chỉ đạo xã, phường hoạt động theo mô hình Đề án 835, thành viên các Đội công tác xã hội, cộng tác viên Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH năm 2018

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Hội nghị tập trung bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực cho các học viên tham gia tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được trang bị kiến thức về thực trạng tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018; tổ chức và hoạt động của Đội công tác xã hội; trao đổi kinh nghiệm bổ sung điều chỉnh kiến thức, kinh nghiệm, chuẩn bị tâm thế tốt cho sự trợ giúp; hình thành kỹ năng vận hành có hiệu quả thông qua việc xử lý và gợi ý xử lý tình huống để lựa chọn vận dụng cho việc trợ giúp khách hàng; giới thiệu bộ chỉ số kết quả và chỉ số tiến độ phục vụ công tác lập kế hoạch, thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt động của Đội công tác xã hội... Từ đó nâng cao năng lực tuyên truyền của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên về công tác phòng chống tệ nạn xã hội góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, xây dựng một xã hội lành mạnh./.

Đặng Xuân Thủy- Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: