HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 31/7 – 01/8/2017

01/08/2017

Ngày 31/7 và ngày 01/8/2017 tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017, tới dự Hội nghị gồm có 63 tỉnh, thành trên cả nước, chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm.

Thứ trưởng Bộ Lao động – TB&XH Nguyễn Trọng Đàm phát biểu khai mạc

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đánh giá sơ bộ 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và 02 thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã thu được kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án như: 100% các tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án, Kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma túy, chuyển đổi 123 Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội xuống thành 105 Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng, giảm 18 cơ sở do giải thể hoặc chuyển đổi sang làm nhiệm vụ khác. Một số chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án như: Dự phòng và điều trị nghiện đạt 60% (mục tiêu của Đề án là 80%) ; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dự phòng và cai nghiện ma túy đạt 50/80%, tỷ lệ người nghiện được điều trị, cai nghiện bằng các hình thức đạt 50/70% so với số người có hồ sơ quản lý, tăng số điểm tư vấn tại cộng đồng từ 35 lên 240 điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện vẫn còn  bộc lộ một số khó khăn, tồn tại như:

- Chỉ tiêu giảm cai nghiện bắt buộc lại tăng, cai nghiện tự nguyện chưa đạt;

- Phát triển và hoàn thiện các cơ sở điều trị thay thế thành cơ sở điều trị tự nguyện chưa đạt;

- Thành lập điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện không đạt;

- Các chỉ tiêu phát triển cơ sở cai nghiện tự nguyện tại các địa phương, chỉ tiêu phát triển điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng, chỉ tiêu nâng cấp các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thành điểm tư vấn; số người tham gia điều trị nghiện tự nguyện mới đạt 20%, một số địa phương chưa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh, đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại địa phương, trú trọng công tác tuyên truyền nhằm thay đổi quan điểm, chỉ đạo phát triển cơ sở cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc theo chỉ đạo của Đề án đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2020; nâng cao hiệu quả các cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy tại địa phương, kiện toàn bộ máy cơ quan phòng, chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng. Đảm bảo nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy, trong đó trú trọng việc rà soát, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ trong các cơ sở cai nghiện ma túy, bố trí đầy đủ vốn, ngân sách đầu tư trung hạn 2016-2020 cho công tác nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện ma túy, bổ sung ngân sách bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017

Đánh giá công tác cai nghiện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm;

- Tổ chức nắm tình hình đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm; phối hợp đấu tranh các chuyên án về tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, đặc biệt là các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em;

- Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về công tác thanh tra, kiểm tra cho đội kiểm tra liên ngành 178;

- Chủ động bố trí ngân sách để đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống mại dâm;

- Triển khai tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

- Bố trí kinh phí để thực hiện công tác cai nghiện ma túy;

- Tham mưu trình HĐND có chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đặng Việt Hùng- PGĐ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: