CƠ SỞ CAI NGHIỆN TỈNH VĨNH PHÚC TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHO HỌC VIÊN VỚI TÊN GỌI MỚI.

01/08/2017

Để công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách đối với những người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện đã thường xuyên chỉ đạo, điều hành đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục luôn đổi mới việc biên soạn nội dung, chương trình giáo dục cũng như hình thức giáo dục ở mỗi bài giảng khi lên lớp tiếp cận với học viên. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Giáo dục tại đơn vị.

Với nội dung, chương trình giáo dục theo các chuyên đề như: Giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và pháp luật; xây dựng lối sống, nếp sống có văn hóa; quan hệ ứng xử trong đời sống gia đình và xã hội..., nhằm phục hồi hành vi, nhân cách cho học viên.

Mục đích giúp học viên hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở cai nghiện trong thời gian tới, cán bộ làm công tác tư vấn - giáo dục - quản lý sau cai đã lồng ghép vào nội dung giảng bài cho học viên nắm được việc Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND  của  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 06/6/2017 và quyết định có hiệu lực từ ngày 16/6/2017 để giúp học viên ý thức hơn trong việc cai nghiện tại Cơ sở.

Qua công tác giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách đối với học viên, cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện nêu trên nhằm mục tiêu lớn nhất giúp học viên thay đổi nhận thức và hành vi tránh xa ma túy, để học viên có thêm động lực, tâm lý vững vàng cai nghiện thành công mang tính bền vững; Đồng thời nâng cao kỹ năng chống tái nghiện cho học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Để từ đó giúp họ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhận thức đúng được hậu quả, tác hại của việc nghiện ma túy để sau khi cai nghiện trở về cộng đồng sẽ không tái nghiện.

Trong thời gian tới, Cơ sở cai nghiện tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với tên gọi mới; Trở thành một địa chỉ tin cậy đối với người cai nghiện ma túy tại Cơ sở và giúp họ nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy để từ đó có thái độ đoạn tuyệt với ma túy, thay đổi hành vi, phục hồi nhân cách để sớm trở về cộng đồng ổn định cuộc sống./.

Trần Minh Hoàng - Trung tâm GDLĐXH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: