Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

22/06/2017

Tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức, diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2017.

Cùng với đại biểu 7 tỉnh phía Bắc khác, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc gồm: 01 cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc Chi cục Phòng, chống TNXH tỉnh, 03 cán bộ Đội Công tác xã hội (xã Yên Phương, xã Tử Du và phường Trưng Trắc) đã tham gia tập huấn.

Hội nghị đã phổ biến một số nội dung về đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; những quy định của pháp luật về công tác điều trị, cai nghiện ma túy hiện nay; cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội giúp người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người điều trị methadone hòa nhập cộng đồng./.

Các tin đã đưa ngày: