Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tích cực đồng hành cùng phong trào phòng chống tệ nạn ma túy và hiểm họa HIV/AIDS

09/06/2017

Trong nhiều năm trở lại đây, phát huy hiệu quả công tác đạt được, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tích cực triển khai thực hiện truyền thông về tác hại của ma túy và hiểm họa của dịch bệnh HIV/AIDS. Đây là một nội dung nằm trong chương trình “Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” hàng năm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Lao động- TBXH chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tiếp theo đó, thực hiện Kế hoạch số 5263/KH-UBND, ngày 11/09/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Hành động vì trẻ em Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014- 2020; Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngày 20/3/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về “Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2017”; Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2017; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện thành công các nội dung kế hoạch đề ra.

Để nội dung truyền thông trên được thực sự hiệu quả và có hiệu ứng tích cực, ngoài việc chuẩn bị tốt các yếu tố về truyền tải nội dung, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến việc chọn địa bàn thực hiện. Trong đó, trước hết tập trung cho những địa bàn có tính chất “nhạy cảm” với tệ nạn nghiện hút, ma túy. Bởi đây cũng là một trong những tác nhân chính, chiếm tỉ lệ cao nhất trong lây truyền dịch bệnh HIV/AIDS. Do vậy, tuyên truyền hiệu quả về phòng trống HIV/AIDS, chính là tuyên truyền để ngăn chặn những con đường dẫn đến lây nhiễm mà tiêm chích ma túy là một điển hình. Như vậy, trong nội dung truyên truyền mang lại một ý nghĩa thiết thực, vừa đẩy mạnh được công tác phòng chống ma túy, vừa nâng cao nhận thức, kiến thức về HIV/AIDS cho mọi người.

Hơn thế, đối tượng được truyền thông thuộc khối trường học (THCS), từ các thầy cô giáo, đến các em học sinh đều rất đồng thuận hưởng ứng, sẵn sàng là một tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến những kiến thức về phòng trống HIV/AIDS và về tác hại của ma túy. Một điểm nhấn trong đợt truyền  thông năm nay là số lượng và quy mô được nâng lên. Với 03 điểm trường THCS là: THCS Đại Đình huyện Tam Đảo; THCS Sơn Lôi huyện Bình Xuyên và THCS Phúc Thắng thị xã Phúc Yên, cùng hơn 1.050 học sinh, giáo viên đã tạo ra một đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Qua trắc nghiệm thực tế cho thấy, một phản hồi tích cực được thể hiện: có trên 90% học sinh được hỏi và biết trả lời, nhận thức đúng về HIV/AIDS là gì? Con đường lây nhiễm của nó? Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như thế nào?...  Từ đó, định hướng cho học sinh chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trên cơ sở Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; Giới thiệu về các chính sách của Nhà nước trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cùng với đó, Trung tâm đã tổ chức hoạt động hỗ trợ các dịch vụ công tác xã hội và tặng quà cho một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe, sống hòa nhập cộng đồng, không mạc cảm, tự ti.

Có thể nói, một nhiệm vụ truyền thông mang nhiều ý nghĩa thiết thực, trong đó đặc biệt là việc phòng chống các vấn nạn xã hội mà tính chất nghiêm trọng của nó, cũng như những tác hại khôn lường mà nó gây ra, chưa bao giờ xã hội ngưng bức xúc, đó là nghiện hút, ma túy và HIV/AIDS. Đợt truyền thông lần này, cũng như mọi lần khác, các nhà trường đón nhận một cách trân trọng xem đây là một chương trình ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống rất bổ ích cho học sinh. Đồng thời cam kết sẽ thường xuyên nhắc nhở học sinh rèn luyện kỹ năng sống lành mạnh và mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền tới mọi người và cộng đồng về những hiểm họa của ma túy, HIV/AIDS. Đây cũng xem như một lời cam kết của tuổi trẻ học đường đồng hành cùng phong trào phòng chống tệ nạn ma túy và hiểm họa HIV/AIDS ./.

Lương Cầm Vĩnh- Trung tâm Công tác xã hội

 

Các tin đã đưa ngày: