Kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ

02/06/2017

Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017, Chi cục Phòng, chống  tệ nạn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Đoàn khảo sát tệ nạn mại dâm tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nắm bắt thực trạng và phương thức hoạt động mại dâm trên địa bàn thị trấn Tam Đảo. Kết quả của việc khảo sát sẽ là cơ sở cho việc tham mưu các giải pháp quản lý, đấu tranh phòng ngừa tệ nạn mại dâm và kiềm chế các hoạt động mại dâm cũng như làm giảm các tác hại và hệ lụy do hoạt động mại dâm gây ra.

Sau khi khảo sát,  Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (gọi tắt là Đội 178) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra được 41 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, massage… có điều kiện trên địa bàn huyện Tam Đảo. Thông qua kiểm tra phát hiện những vi phạm, kẽ hở trong quản lý, đồng thời phát hiện những thủ đoạn mới về TNXH để có đề xuất, biện pháp giải quyết để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo cho các cơ sở kinh doanh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý triệt để các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Qua đợt kiểm tra, khảo sát đã duy trì và tăng cường cơ chế phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống mại dâm, đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm để hướng tới mục tiêu đẩy lùi tệ nạn mại dâm, xây dựng xã hội văn minh.

Nguyễn Thị Hoa -  Chi cục phòng, chống TNXH

Các tin đã đưa ngày: