Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

31/03/2017

Ngày 10/3/2017,  Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Vũ Chí Giang Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Vũ Chí Giang – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, cùng với nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2016, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Sở Lao động- TB&XH đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 26/10/2015 và Kế hoạch số 5867/KH-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 6716/ KH-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh triển khai đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, ngành Lao động – TB&XH đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch 6716/KH-UBND tới lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH, Công an, Y tế, Cộng tác viên PCTNXH cấp huyện và Tổ công tác cai nghiện ma túy của 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Tổ công tác cai nghiện của 18 xã, phường, thị trấn thành lập thí điểm Điểm điều trị cắt cơn được hỗ trợ kinh phí triển khai cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; thành lập và duy trì hoạt động 04 Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại và quản lý sau cai nghiện tại cồng đồng. Đến nay các Điểm đang đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả.

 Về thực hiện Kế hoạch số 5867/KHUBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi một phần Trung tâm Giáo dục- LĐXH tỉnh sang điều trị tự nguyện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú, ngành Lao động – TB&XH đã chỉ đạo sắp xếp bộ trí thành các khu riêng biệt tại khu mở rộng Trung tâm Giáo dục lao động xã hội ; xây dựng quy chế quản lý, chữa trị đối với người nghiện tự nguyện, người điều trị Methadone và người nghiện không có nơi cư trú ổn định; đang gấp rút triển khai đề xuất cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bố trí nhân lực và các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ để đề nghị cấp phép điều trị thuốc thay thế tại Trung tâm (dự kiến tháng 4/2017 thực hiện việc điều trị bằng thuốc thay thế tại Trung tâm). Từ năm 2016 đến nay Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho 15 người cai nghiện tự nguyện và 06 người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong việc thực hiện Kế hoạch 6716/KHUBND và Kế hoạch 5867/KH-UBND còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc cải tạo cơ sở vật chất tại Trạm y tế cấp xã của 18 Điểm điều trị cắt cơn trong kế hoạch chưa được triển khai thực hiện mặc dù Sở Lao động – TB&XH phối hợp cùng các huyện, thị trực tiếp khảo sát thực tế và chỉ đạo; Chưa thực hiện được điều trị bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ các cấp đã đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Đồng chí đề nghị, năm 2017, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả. Đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, đặc biệt hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên hiểu được tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cộng đồng. Đối với việc chuyển đổi một phần Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh sang điều trị tự nguyện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone và tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định theo Kế hoạch số 5867/KH-UBND tỉnh, các cấp, các ngành tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và đề xuất bố trí nhân lực để đưa chương trình điều trị thuốc thay thế Methadone sớm đi vào hoạt động tại trung tâm. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm 18 điểm điều trị cắt cơn, cải tạo 1 phòng bệnh tại trạm y tế thành điểm điều trị cắt cơn theo Kế hoạch 6716/KH-UBND của UBND tỉnh. Đồng chí yêu cầu các thành viên BCĐ, ngành chức năng các cấp chính quyền, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là các đơn vị Công an, Sở Y tế, Sở Lao động-TB&XH phối hợp nắm bắt và rà soát thực trạng số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, tình trạng vi phạm pháp luật trong các trại giam, vi phạm pháp luật trong đấu giá tài sản; tăng cường công tác xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục trong nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, TNXH; đánh giá việc dùng Methadone trong điều trị thay thế và tăng cường trao đổi thông tin giữa các ngành./.

Lê Văn Tâm- Chánh văn phòng Chi cục Phòng, chống TNXH 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: