Dạy nghề, truyền nghề mây tre đan cho học viên tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh

22/03/2017

Thực hiện nhiệm vụ công tác dạy, truyền nghề cho học viên năm 2017; Tháng 3/2017, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức 01 lớp  dạy, truyền nghề mây tre đan cho học viên đang chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm.

Mục đích, thông qua công tác dạy, truyền nghề để giáo dục học viên về kỷ luật lao động, giúp họ thấy được giá trị của lao động. Đồng thời sau khi kết thúc Khóa học, học viên hiểu được các kỹ năng của công việc, làm thành thạo các thao tác sản phẩm, kỹ thuật, chất lượng hành nghề sau khi học xong học viên có thể tham gia lao động sản xuất ngay tại Trung tâm bằng nghề đã được học, giúp cho học viên ổn định tư tưởng và có thu nhập cho mình tại Trung tâm.

Học viên tham gia lớp học nghề mây tre đan tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

Đặc biệt qua công tác này, giúp cho học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng có kiến thức nhất định về nghề; Từ đó có cơ hội tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ổn định đời sống, thu nhập chân chính từ tay nghề và sức lao động của mình bằng nghề đã học tại Trung tâm để giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trần Minh Hoàng - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: