Xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường nhiều năm liền giữ vững địa bàn trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội

16/11/2016

Mặc dù có những tác động mạnh từ những hệ luỵ phát sinh của thời kỳ hội nhập nhưng trong 10 năm qua Xã Phú Đa luôn được công nhận đạt xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Nằm ở phía nam của Huyện Vĩnh Tường, tiếp giáp với các xã Ngũ Kiên, Đại Tự, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Tam Phúc; Phú Đa là một xã thuần nông ở vùng đất bãi ven sông Hồng, có cầu Vĩnh Thịnh nối đôi bờ Vĩnh Phúc - Hà Nội tạo nên tuyến giao thông đường bộ thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn yếu tố bất lợi cho công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã có 07 thôn dân cư với 1.529 hộ, 6.088 nhân khẩu. Người lao động thiếu việc làm, thu nhập chưa ổn định, có khoảng 650 - 700 người trong độ tuổi lao động phải đi làm kinh tế, làm thuê ở khắp các tỉnh trong cả nước nên công tác quản lý cư trú gặp không ít khó khăn…

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, Đảng uỷ, Chính quyền xã Phú Đa đã lãnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, xóm và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt công tác xây dựng xã phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Từ khi Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN được ban hành, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, trong 10 năm qua Đảng bộ, UBND xã Phú Đa đã thường xuyên tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết liên tịch số 01; giao Công an xã chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống TNXH, kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Hàng năm Đảng uỷ, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản điều hành, triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng xã phường lành mạnh. Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện và thông tin báo cáo thường xuyên chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương nhằm triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tình hình mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện từng bước chủ trương xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

          Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống TNXH tới toàn thể nhân dân được tiến hành thường xuyên, nội dung, hình thức luôn được đổi mới và phù hợp với mọi thành phần, mọi lứa tuổi, chú trọng các thôn trọng điểm có nguy cơ cao. Cán bộ làm công tác TNXH đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan như Công an xã, Hội Phụ nữ xã, Đoàn thanh niên, các nhà trường... tổ chức lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nội dung về phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để mỗi tổ chức, gia đình và cá nhân biết trách nhiệm của mình và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ chính con em, người thân của mình...

Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép cùng các buổi họp tại UBND, thôn dân cư, mời các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, các đối tượng liên quan để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống các tệ nạn xã hội và tổ chức cho 100% các hộ gia đình, các tổ chức, nhà trường đóng trên địa bàn ký cam kết không để xảy ra tệ nạn xã hội. Từ năm 2006 đến 2015, xã tổ chức được 3.612 buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ban hành 120 thông báo về tình hình an ninh trật tự, phản ánh gương người tốt, việc tốt. Vận động quần chúng nhân dân cung cấp 200 tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 120 tin có giá trị. Thông qua các buổi họp dân, những buổi sinh hoạt tập thể đã có tác dụng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại và cách phòng, chống tệ nạn xã hội cho nhân dân trong xã.

Hàng năm có tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân. Đã kẻ vẽ được hàng trăm pano, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống tệ nạn, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS đặt ở các khu tập trung đông dân, nhiều người đi lại. Duy trì, xây dựng và củng cố được 43 tổ liên gia tự quản, trong đó có 10 mô hình tổ liên gia tự quản tiêu biểu. Duy trì hoạt động của một số mô hình tại địa phương.

Định kỳ theo tháng, quý, năm tiến hành họp giao ban, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, công tác xây dựng xã phường lành mạnh nhằm đánh giá những kết quả trong triển khai thực hiện, xây dựng gương điển hình, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp khắc phục kịp thời.

          Thường xuyên tổ chức khảo sát, điều tra, rà soát, nắm bắt tình hình liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là nắm bắt số lượng người nghi nghiện ma tuý, số người nghi bán dâm tại cộng đồng trên địa bàn. Qua đó lập danh sách quản lý được các đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến tội phạm và TNXH, các ổ nhóm tội phạm, các thôn, địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội để chủ động có kế hoạch quản lý, phòng ngừa, đấu tranh kịp thời. Từ năm 2005 đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội, không có trường hợp nào bị bắt cóc, mua bán người.

          Hàng năm, UBND đã chỉ đạo Công an xã đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra, rà soát, kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Từ năm 2005-2015 đã kiểm tra được hơn 120 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và của nhân dân. Đã có sự gắn kết giữa các phong trào “Toàn dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý - mại dâm”; “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và “Các cơ quan, đơn vị, trường học không có người liên quan đến tệ nạn ma tuý - mại dâm”… tạo được sự đồng thuận trong đông đảo các tầng lớp nhân dân. UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cho từng năm, thường xuyên đăng ký duy trì xã phường lành mạnh.

Trong suốt thời gian 10 năm qua, mặc dù có những tiêu cực của thời kỳ hội nhập tác động nhưng với sự năng động, sáng tạo, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân; xã Phú Đa đã cơ bản giữ vững được tình hình an ninh, trật tự và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh xã hội. Từ đó góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiều năm liền tập thể và cá nhân xã Phú Đa được các cấp ghi nhận, khen tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó có: Chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; UBND Tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh; Huyện uỷ Vĩnh Tường tặng giấy khen đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh...

Năm 2016, nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, tập thể UBND xã Phú Đa đã được lựa chọn đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động- TB&XH tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc 10 năm liên tục đạt xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội./.

Trang Nhung- Chi cục PCTNXH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: