Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện

20/10/2016

Sáng ngày 17/10, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo về Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và một số Bộ, ban, ngành liên quan.

Dự thảo về Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện được thiết kế 5 chương với 48 điều. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện bao gồm: Phạm vi điều chỉnh; Về hoạt động cấp, thu hồi giấy phép;  Về quy trình cai nghiện; Về điều kiện kinh doanh dịch vụ; Về điều kiện đảm bảo cho hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; Về điều kiện đăng ký tham gia cai nghiện, thời gian xét đơn; Về trách nhiệm thực hiện; Về điều khoản thi hành.

Đây là buổi họp lấy ý kiến toàn thể đầu tiên trong khuôn khổ chương trình làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện. Tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị các đại biểu làm rõ được nội hàm của dự thảo Nghị định này cũng như những quan điểm của các đại biểu về các nội dung của dự thảo.

Đại diện Bộ Tài chính đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể liên quan đến các vấn đề Nghị định cần điều chỉnh như: Tên gọi của Nghị định; Cơ sở pháp lý; đối tượng và phạm vi áp dụng; các quy định về điều kiện cơ sở vật chất; quản lý các cơ sở cai nghiện ngoài công lập; các chính sách đối với người cai nghiện tự nguyện…Thứ trưởng đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại cuộc họp và đề nghị Ban soạn thảo và Tổ biên tập cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để nghiên cứu và hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến rộng rãi. Đồng thời tiến hành đánh giá lại các cơ chế chính sách, phương thức tổ chức hoạt động quản lý trong việc hỗ trợ cai nghiện, hiệu quả của các hoạt động này trong thời gian vừa qua để làm căn cứ thuyết phục cho Nghị định.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: