ĐIỂM ĐẾN CHO NGƯỜI NGHIỆN, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

18/10/2016

Năm 2014, “ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng” đầu tiên được thành lập tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương. Đó là mô hình điểm do Sở Lao động – TB&XH giao Chi cục Phòng, chống TNXH hướng dẫn thành lập và chỉ đạo hoạt động. Ngay sau khi được thành lập, Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn, dưới sự hướng dẫn của Chi cục đã tham mưu giúp UBND xã lựa chọn được 05 thành viên nòng cốt là những người nghiện ma túy tình nguyện tham gia ra “ Nhóm tự lực vì ngày mai”.

Lễ ra mắt Nhóm tự lực vì ngày mai tại“ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng” xã Hoàng Lâu, Tam Dương

Điểm tư vấn có nhiệm vụ: Tiếp cận, vận động người nghiện ma tuý tham gia các chương trình điều trị cai nghiện; cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người nghiện ma tuý và người sau cai nghiện; khai thác, kết nối các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ người nghiện ma tuý và sau cai nghiện. Ngoài mục tiêu giúp người nghiện ma tuý ngừng (hoặc giảm) sử dụng ma tuý trái phép còn hướng tới mục tiêu làm giảm các tác hại đối sức khoẻ, xã hội vì những hành vi liên quan tới việc sử dụng ma tuý, giúp người nghiện thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Các đ/c Lãnh đạo, Phòng chuyên môn Chi cục dự buổi tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ cho  người nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại Điểm tư vấn xã Hoàng Lâu

Sau một thời gian hoạt động, Điểm tư vấn mà nóng cốt là nhóm Tự lực đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua việc quản lý, giáo dục, tư vấn nhiều người nghiện và sau cai nghiện đã có chuyển biến tốt về nhận thức, sửa đổi những hành vi lệch chuẩn liên quan đến việc sử dụng ma tuý, được trang bị những kiến thức pháp luật, đạo đức, giá trị sống, kiến thức bảo vệ sức khoẻ, được hoà đồng với tập thể, giảm bớt mặc cảm, tự ti; Điểm tư vấn đã tạo được sự đồng thuận và môi trường hỗ trợ tại cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó có thể khẳng định, mô hình "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng" đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma tuý; hoạt động của mô hình bước đầu đã gắn kết trách nhiệm của đoàn thể, gia đình, cá nhân trong việc quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện và sau cai tái hoà nhập cộng đồng.

Ban chủ nhiệm Điểm tư vấn xã Lãng công, huyện Sông Lô trong buổi ra mắt  “ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng”  

Thực hiện Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 26/10/2015 về việc triển khai đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong  9 đầu năm 2016, Chi cục Phòng, chống TNXH đã tham mưu, giúp Sở Lao động-TB&XH phối hợp với UBND các huyện, thị thành lập mới 03 "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng" tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô; thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 04 "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng". Theo lộ trình của Kế hoạch, đến năm 2020, Chi cục Phòng, chống TNXH sẽ tham mưu Sở Lao động – TB&XH tiếp tục chỉ đạo, duy trì hoạt động và thành lập mới 07"Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn. Đây là một cơ hội tốt giúp người nghiện, người sau cai nghiện được giúp đỡ, tư vấn, tiếp cận với các dịch vụ xã hội để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Lễ ra mắt “ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng” tại Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc"

Với mục đích tăng cường sự tiếp cận của người nghiện, người sau cai nghiện và gia đình họ với các dịch vụ xã hội và dịch vụ y tế, dạy nghề tạo việc làm, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện; mô hình Điểm tư vấn đang triển khai thí điểm là một hướng đi đúng, đã huy động được trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và người sau cai tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời có tác động tích cực trong việc tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện, phòng tránh tái nghiện.

Lễ ra mắt “ Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng” tại phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên

Lê Văn Tâm- Chi cục PCTNXH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: