Sơ kết 3 năm phát triển giáo dục các dân tộc rất ít người (14/09/2013)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 với 6 tỉnh vào tháng 11/2013.

Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo (14/09/2013)

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong các chương trình giảm nghèo, cần tập trung vào một đầu mối điều hành, thống nhất.

Chính sách hỗ trợ người dân phải sát thực tế (14/09/2013)

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 21/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các tin đã đưa ngày: