HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP, BÀN GIAO TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

08/02/2018

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐTBXH về việc triển khai Quyết số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Ngày 07/02/2018, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập và ký biên bản bàn giao Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật về Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Dự Hội nghị có ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; Ông Dương Quang Ứng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện phòng chuyên môn các Sở: Lao động- TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc 02 trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Ông Khổng Sơn Trường - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH trao quyết định sáp nhập

Sau khi công bố Quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường cao đẳng Vĩnh Phúc, Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trường cao đẳng Vĩnh Phúc đã ký biên bản bàn giao biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản, học sinh, sinh viên của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật (trực thuộc Sở VH-TT&DL) về Trường cao đẳng Vĩnh Phúc (trực thuộc UBND tỉnh); đồng thời, ký biên bản bàn giao trụ sở của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật về Sở VH-TT&DL quản lý.

Việc sáp nhập 2 trường nhằm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án 01-ĐA/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phạm Kim Thành - Phòng Dạy nghề

 
Các tin đã đưa ngày: