Làm thêm giờ vào ban đêm được trả thêm 20% tiền lương từ 1.1.2021

19/08/2020

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 có những quy định mới về sử dụng lao động làm thêm giờ.  

Tiền lương làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ được trả tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
Đảm bảo số giờ làm thêm
Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ nhưng phải được sự đồng ý của người lao động. Và đảm bảo số giờ làm thêm như sau: Số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày;
Số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày trong trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần; Không quá 40 giờ trong 1 tháng;
Số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm.
Tuy nhiên, một số trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm như: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
Người lao động nào được sử dụng làm thêm giờ?
Người sử dụng lao động phải lưu ý không được sử dụng lao động làm thêm giờ trong trường hợp: Người lao động chưa đủ 15 tuổi;
Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi chỉ có thể làm thêm giờ trong một số nghề, công việc nhất định theo quy định của pháp luật.
Người lao động mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
Người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.
Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt
Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm.
Cụ thể, thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm ngoại lệ cho người lao động không phải làm thêm giờ dù trong trường hợp đặc biệt nêu trên nếu nhận thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Theo Molisa.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: