ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN DO UBND TỈNH GIAO

17/07/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của Sở Lao động-TB&XH;

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 20/4/2020, Sở Lao động-TB&XH phối hợp với UBND huyện Sông Lô tiếp tục tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện nhằm tạo điều kiện cho nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức của các xã Tân Lập, Yên Thạch, Như Thụy, Cao Phong tiếp cận chính sách, tự nguyện tham gia nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng do UBND tỉnh giao năm 2020.

Là một trong những huyện có số người tham gia BHXH tự nguyện cao nhất tỉnh, trong những năm qua, huyện Sông Lô luôn chỉ đạo sát sao việc mở rộng đối tượng tham gia vì lợi ích, ý nghĩa của chính sách đối với người nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức.

Qua 04 Hội nghị với sự tham gia của 600 lao động thuộc đối tượng tham gia, giảng viên Sở Lao động-TB&XH đã bước đầu giúp người lao động hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, những lợi ích của việc tham gia; chế độ hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh đối với người tham gia BHXH tự nguyện; nhận thức rõ cùng với sự đồng hành của nhà nước, người lao động cũng cần tự an sinh cho chính bản thân mình.

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Sông Lô đã bố trí cán bộ hỗ trợ người lao động về thủ tục tham gia cũng như các thông tin liên quan đến hồ sơ, địa điểm đóng, thông tin hỗ trợ trong quá trình đóng cũng như thụ hưởng chính sách./.

Đỗ Thị Mai Lộc-Phòng Lao động-TL-BHXH

 

Các tin đã đưa ngày: