HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN VÀ HUYỆN TAM DƯƠNG

15/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SLĐTBXH ngày 28/02/2020 của Sở Lao động- TB&XH Vĩnh Phúc về triển khai Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Ngày 15 và 16/6/2020, Sở Lao động-TB&XH đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành phố Phúc Yên và Tam Dương tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho 230 học sinh đang học năm cuối tại các Trung tâm.

Tại Hội nghị, các đồng chí giảng viên cấp tỉnh đã phổ biến cho các em những quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, thử việc, giao kết hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và kỷ luật lao động

 

Những kiến thức được tiếp cận tại Hội nghị là hành trang ban đầu giúp các em tự tin hơn, hiểu biết hơn khi tham gia quan hệ lao động sau khi tốt nghiệp./.

Đỗ Thị Mai Lộc - Phòng Lao động-TL-BHXH

 

Các tin đã đưa ngày: