TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV GIÀY LẬP THẠCH

13/01/2020

Ngày 13/01/2020, Sở Lao động-TB&XH đã phối hợp với Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và người sử dụng lao động Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động đang làm việc tại Công ty.

Hơn 100 người lao động đại diện cho các Xưởng, Tổ, Bộ phận của Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch được tuyên truyền, trao đổi về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật.

Qua đó, giúp người lao động hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động; vai trò của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người lao động đến người sử dụng lao động;

Hội nghị không chỉ là cơ hội để người lao động được trực tiếp trao đổi những vướng mắc về pháp luật lao động cũng như các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động mà còn là cơ hội để người sử dụng lao động lắng nghe, tiếp nhận nguyện vọng, ý kiến của người lao động để phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xem xét, tiếp thu, điều chỉnh (nếu cần) trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp./.

Đỗ Thị Mai Lộc-Phòng Lao động-TL-BHXH

Các tin đã đưa ngày: