HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VITTO-VP

24/07/2019

Ngày 15 và 16/7/2019 tại hội trường huyện ủy huyện Tam Dương, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho 800 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Vitto-VP (KCN Tam Dương – Vĩnh Phúc).

Tại Hội nghị, các đồng chí giảng viên cấp tỉnh đã trao đổi, phổ biến cho người lao động các quy định của Bộ luật Lao động về Bảo hiểm xã hội, các quy định của luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng, nguyên tắc Bảo hiểm xã hội, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về Bảo hiểm xã hội; các chế độ Bảo hiểm xã hội.

 

Hội nghị là cơ hội để người lao động được tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề cơ bản về Bảo hiểm xã hội – một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời trực tiếp nêu và được giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Đỗ Thị Mai Lộc - Phòng Lao động-TL-BHXH

 

Các tin đã đưa ngày: