HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI LẬP THẠCH

17/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH - SLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Sở Lao động- TB&XH Vĩnh Phúc về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 01/4/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 31 tỉnh về Tuyên truyền, phổ biến  pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Ngày 17/5/2019, Sở Lao động-TB&XH đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho 100 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch

 Tại Hội nghị, người lao động đã được phổ biến các quy định của pháp luật lao động về về Tiền lương và Kỷ luật lao động.

Hội nghị là cơ hội để người lao động tiếp cận, tìm hiểu các vấn đề cơ bản trong quan hệ lao động, đồng thời trực tiếp nêu và được giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Đỗ Thị Mai Lộc - Phòng Lao động-TL-BHXH


 

Các tin đã đưa ngày: