Vĩnh Phúc truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về bình đẳng giới cho học sinh trường THPT Tam Dương và THPT Sáng Sơn

10/05/2017

Trong 02 ngày 06 và ngày 08/5/2017, Sở Lao động- TB&XH phối hợp với Ban Giám hiệu trường THPT Tam Dương -  huyện Tam Dương và Trường THPT Sáng Sơn - huyện Sông Lô tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về bình đẳng giới cho gần 2.000 học sinh.

Tới dự các buổi truyền thông có đại diện phòng Lao động - TB&XH huyện Tam Dương, Sông Lô và các cán bộ giáo viên các nhà trường.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Hiện tượng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại ở miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; Phụ nữ là lao động chính song lại không có tiếng nói trong gia đình; Những người đàn ông thường giành thời gian cho việc làng, việc nước, họ hàng, rồi rượu chè, các tệ nạn xã hội… nên gánh nặng gia đình cũng như cường độ lao động và sự vất vả đều dồn lên đôi vai người phụ nữ. Nguyên nhân trên do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng giới, còn quan niệm cho rằng bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ.

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về bình đẳng giới cho học sinh trường THPT, Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Mai đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trực tiếp nói chuyện với các em học sinh, kể những câu chuyện thực tế, tổ chức các trò chơi, đố vui. Liên hệ ra ngoài thực tế các chủ đề để các em trao đổi, qua đó các em thể hiện được hiểu biết của mình về giới, giới tính, cũng như các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới… Qua đó giúp các em có nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề bình đẳng giới và  có những hành động chuẩn mực trong nhà trường và xã hội.

Bùi Hoàng Ngọc - Phòng BVCSTE&BĐG

Các tin đã đưa ngày: