Bình đẳng giới phải gắn với tạo việc làm (31/07/2014)

Việt Nam là nước có lực lượng lao động lớn, đặc biệt lao động trẻ rất dồi dào. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất chú trọng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, trong đó có sửa đổi Bộ luật Lao động, phổ biến pháp luật tới người lao động, nhất là tập trung chương trình lồng ghép tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và việc làm bền vững cho người lao động.

Sơ kết 3 năm phát triển giáo dục các dân tộc rất ít người (14/09/2013)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 với 6 tỉnh vào tháng 11/2013.

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ VI (14/09/2013)

Sau 2 ngày diễn ra Đại hội, sáng ngày 10/9/2013, tại Hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh, Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo (14/09/2013)

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong các chương trình giảm nghèo, cần tập trung vào một đầu mối điều hành, thống nhất.

Chính sách hỗ trợ người dân phải sát thực tế (14/09/2013)

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 21/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các tin đã đưa ngày: