Vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội bị xử phạt ra sao? (22/06/2020)

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng quan tâm là quy định mới về hình thức, mức xử phạt với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN VÀ HUYỆN TAM DƯƠNG (15/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SLĐTBXH ngày 28/02/2020 của Sở Lao động- TB&XH Vĩnh Phúc về triển khai Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV GIÀY LẬP THẠCH (13/01/2020)

Ngày 13/01/2020, Sở Lao động-TB&XH đã phối hợp với Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và người sử dụng lao động Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động đang làm việc tại Công ty.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (27/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 23 và 24/9/2019, Sở Lao động-TB&XH Vĩnh Phúc phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Lao động-TB&XH tổ chức Hội nghị đối thoại tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ nhân sự, cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của trên 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VITTO-VP (24/07/2019)

Ngày 15 và 16/7/2019 tại hội trường huyện ủy huyện Tam Dương, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho 800 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Vitto-VP (KCN Tam Dương – Vĩnh Phúc)

Chi trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào những ngày nghỉ có hưởng lương (12/07/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A hỏi: Công ty Sê San 3A đang thực hiện trả tiền lương cho người quản lý, người lao động vào ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1, Điều 116 của Bộ luật Lao động trong năm 2018 như sau:...

Thời gian thử việc có được tính hưởng trợ cấp thôi việc? (27/06/2019)

Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise - Concetti hỏi: Theo như Doanh nghiệp tìm hiểu, Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018, sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Theo đó, thời gian người lao động (NLĐ) đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm *không* bao gồm thời gian thử việc, học nghề, tập nghề của NLĐ là thời gian làm việc để chi trả trợ cấp.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng (06/06/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI LẬP THẠCH (17/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH - SLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Sở Lao động- TB&XH Vĩnh Phúc về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 01/4/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 31 tỉnh về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COSMOS (15/05/2019)

Ngày 26/4/2019, Sở Lao động-TB&XH tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos (KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Các tin đã đưa ngày: