Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2021
(Từ ngày: 25/01/2021 - Đến ngày: 31/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 25/01/2021
Thứ ba 26/01/2021
Thứ tư 27/01/2021
Thứ năm 28/01/2021
Thứ sáu 29/01/2021
09h - Dự làm việc đôn đốc tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2021Sở KHĐTPhó Giám đốc - Lê Minh Tân
Thứ bảy 30/01/2021
Chủ nhật 31/01/2021