Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 7 năm 2018
(Từ ngày: 12/02/2018 - Đến ngày: 18/02/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 12/02/2018
07h30 - Dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018Trụ sở tiếp công dânPhó Giám đốc - Lê Xuân Thều
Thứ ba 13/02/2018
Thứ tư 14/02/2018
Thứ năm 15/02/2018
Thứ sáu 16/02/2018
Thứ bảy 17/02/2018
Chủ nhật 18/02/2018