Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2022
(Từ ngày: 17/01/2022 - Đến ngày: 23/01/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 17/01/2022
Thứ ba 18/01/2022
Thứ tư 19/01/2022
Thứ năm 20/01/2022
08h - 09hDự đón tiếp đón Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòngUBND tỉnhGiám đốc - Lưu Văn Dũng
Thứ sáu 21/01/2022
Thứ bảy 22/01/2022
Chủ nhật 23/01/2022