Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2019
(Từ ngày: 16/09/2019 - Đến ngày: 22/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 16/09/2019
14h - Sở Lao động - TB&XH báo cáo Dự thảo NQ của HĐND tỉnh quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcUBND tỉnhPhó Giám đốc - Lê Xuân Thều
Thứ ba 17/09/2019
08h - Họp về giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Minh MỹSở Nội vụPhó Giám đốc - Lê Xuân ThềuPhòng LĐTL-BHXH
Thứ tư 18/09/2019
Thứ năm 19/09/2019
Thứ sáu 20/09/2019
Thứ bảy 21/09/2019
Chủ nhật 22/09/2019