Lịch làm việc của lãnh đạo sở Lao Động - TB&XH

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2020
(Từ ngày: 14/09/2020 - Đến ngày: 20/09/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 14/09/2020
Thứ ba 15/09/2020
Thứ tư 16/09/2020
Thứ năm 17/09/2020
Thứ sáu 18/09/2020
15h - Dự Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Y tế vào Trường Cao đẳng Vĩnh PhúcTrường Cao đẳng Vĩnh PhúcPhó Giám đốc - Phạm Ngọc Luyến- Chánh Văn phòng
- Trưởng phòng KH-TC
- Phòng Dạy nghề
Thứ bảy 19/09/2020
Chủ nhật 20/09/2020