quyền lợi người lao động

cho e hỏi. e đã làm việc ở công ty được hơn một năm như cty không đóng bảo hiêm cho em. và nhiều lần e đã hỏi lên giám đốc cty như không thấy trả lời gì ạh. và khi làm việc ở cty bị tai nạn lao động không được chế độ gì ạh. vậy giờ em muốn được báo đến cơ quan nào để kiểm tra công ty về việc lao động và giúp bọn em ạ. e xin chân thành cảm ơn ạh

Gửi bởi nguyễn văn phú Ngày 06/04/2017

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Quyền lợi người lao động

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, Sở Lao động - TB&XH trả lời câu hỏi của độc giả phunguyen270788@gmail.com như sau:

1.   Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động-TB&XH và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-TB&XH thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động-TB&XH thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

-     Tại khoản 21 Điều 2 về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-TB&XH thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

“21. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

- Tại Khoản 8 Điều 5 về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động-TB&XH thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

“8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

Căn cứ theo các quy định trên, về vấn đề  bạn hỏi, bạn có thể liên hệ với Sở Lao động-TB&XH hoặc Phòng Lao động-TB&XH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.        Đối với việc thực hiện chính sách BHXH, bạn còn có thể liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn vì theo quy định tại Khoản 7 Điều 22 Luật BHXH năm 2014 cơ quan BHXH có quyền:

“7. Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế”.

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 12/04/2017