Mong được giải đáp thắc mắc từ phía sở LĐTBVXH

Xin chào! Tôi là người lao động có hơn 2 năm làm việc tại công ty. Ngày 28/01/2022 tôi đã viết đơn xin nghỉ việc và dự kiến ngày 28/02/2022 tôi sẽ được nghỉ việc theo quy định của luật lao động. Vào ngày 19/02/2022 do có việc gia đình nên tôi đã nhắn tin xin lãnh đạo được nghỉ 1 hôm để thu xếp việc gia đình nhưng bị lãnh đạo cho nghỉ việc và không nghe tôi giải thích. Trong trường hợp ngày tính từ ngày 20/02/2022 trở đi đến hết ngày 27/02/2022 tôi sẽ phải nghỉ trước thời hạn đơn nghỉ việc là 7 ngày. Vậy tôi có được chốt sổ bảo hiểm hay không ạ?

Gửi bởi Lương Ngọc Huyền Ngày 21/02/2022

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời độc giả Huyền

 Ngày 11/3/2022, Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả Lương Ngọc Huyền trên Cổng thông tin và Giao tiếp điện tử

Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi, Sở Lao động - TB&XH có ý kiến như sau:

Về nội dung nghỉ việc trước hạn có được chốt sổ BHXH?

Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019  quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Như vậy, dù bị chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, doanh nghiệp có trách nhiệm chốt sổ BHXH  cho người lao động.

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 17/03/2022