Truy thu bhtn

A, c cho e hỏi chút ạ, năm 2016 e có nghỉ việc ở công ty jahwa vina, sau đó e làm bhtn nhưng do e khai báo sai khi 2 tháng sau e đã đi làm công ty NIC ở hà nội và đã đc đóng bh, giờ e muốn truy thu lại bhtn thì cho e hỏi là giấy hdld là thuốc về công ty jahwa vina trước đó e nghỉ để dky bhtn hay là cty sau e đi làm đã đóng bhxh. Nếu trường hợp là cty sau thì hiện tại e đang gặp.khó khăn là do ctyNIC đã đổi tên nên dấu cũ để xin xác nhận đã từnglamf việc tại cty sẽ ko có hiệu lực. Vì 2 ko còn hdld và ko xin đc giấy xác nhận nên bên bhxh ko tiếp nhận hồ sơ truy thu bhtn của e. Trong khi đó hiện tại e rất muốn gải quyết để sau này ko vướng mắc thủ tục rờm rà ko đáng có và hoàn trả tiền cho bảo hiểm vậy mà ko ai giải quyết cho e trong khi e tự nguyện nộp trả tiền vào quỹ bảo hiểm ạ. A, c giúp e với a

Gửi bởi Chu thị hà Ngày 19/08/2021

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trần Văn Yên truy thu BHXH

 1. Người lao động hỏi Công ty cho nghỉ việc và nợ lương tháng 6 vậy người lao động có được nhận lương tháng 6 sau khi nghỉ việc không?

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng:

1. Trong thời gian 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sát nhập; bán cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

........

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

Căn cứ các quy định nêu trên người lao động liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để được thanh toán lương và hồ sơ kèm theo.  

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 20/08/2021