Thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Em xin kính chào quý Sở! Em không kiềm chế được cảm xúc khi đi làm thủ tục hưởng BHTN tại TTGT việc làm tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 08/06/2021, e có xuống TTGT việc làm tỉnh Vĩnh phúc để làm thủ tục hưởng BHTN thì nhận được giấy hẹn vào lúc 6h45p ngày 17/06/2021 NGày 17/06/2021 do em bận con nhỏ cộng với việc gia đình và nhà xa nên đi muộn so với giờ TTGT việc làm hẹn là lúc 7h50p, em trình bày lý do và xin được nộp hồ sơ thì nhận được câu trả lời của TT là họ đã nhận đủ hồ sơ và hẹn em tiếp 10 ngày nữa. Quý sở cho em hỏi có quy định nào cho phép TT làm việc như thế không ạ? nếu đã sếp hồ sơ em vào hôm nay mà không nhận hồ sơ của em thì sao gọi là nhận đủ ? em xin ngày mai xuống làm lại cũng không cho. Em là người lao động con nhỏ, nhà xa phải đi tận mấy lần để lấy được tiền BHTN vậy ạ? Chủ chương của Tỉnh lúc nào cụng nêu cao giảm thục tục hành chính nhưng giảm như thế này đây ạ? Đây là quyền lợi em được hưởng chứ em không đi xin của ai Quý sở cho em xin ý kiến ạ?

Gửi bởi Đỗ Thị Tình Ngày 18/08/2021

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 BÁO CÁO

Giải trình phản ánh kiến nghị

của công dân trên Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

 


Ngày 18/8/2021, Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả: Đỗ Thị Tình, Sau khi kiểm tra rà soát, xác minh tìm hiểu thông tin, Sở Lao động - TB&XH có ý kiến như sau:

I. Về nội dung kết nối dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và ngành Lao động ‑ TB&XH

Thực hiện Văn bản số 843/BHXH-CNTT ngày 20/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp tài khoản tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 98/TTDVVL-BHTN ngày 25/3/2019 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp tài khoản tra cứu trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.

Ngày 12/4/2019, Cục Việc làm - Bộ Lao động-TB&XH có Văn bản số 298/CVL-BHTN về việc kết nối cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở Văn bản số 298/CVL-BHTN của Cục Việc làm, ngày 25/4/2021 Trung tâm Dịch vụ việc làm đã có Văn bản số 146/TTDVVL-BHTN gửi Cục Việc làm về việc kết nối cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp, theo đó Trung tâm đã nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như sau: Nội dung tra cứu sơ sài (không hiển thị tên Công ty đang tham gia bảo hiểm; Tên Công ty chốt sổ cuối cùng; Không hiển thị chi tiết quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động), chưa đủ chi tiết để thuận lợi cho cán bộ làm công tác tư vấn, tiếp nhận và thẩm định hồ bảo hiểm thất nghiệp; Một số hồ sơ không thể tìm kiếm được trên hệ thống; Một số hồ sơ đã nghỉ việc, chốt sổ BHXH nhưng trên hệ thống vẫn báo đang tham gia BHXH tại Công ty đã nghỉ việc; Một số hồ sơ không hiển thị tổng số tháng đóng BHTN chưa hưởng và lương bình quân 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc.

Do đó, hiện tại khi người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu sổ bảo hiểm xã hội chốt sai quá trình tham gia, in thiếu tờ rời sổ bảo hiểm xã hội, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người lao động quay trở lại cơ quan bảo hiểm xã hội để hoàn thiện hồ sơ (do không thể tra cứu trên hệ thống).

II. Về nội dung thực hiện thủ tục hành chính Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng qua Email

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 52 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB&XH, cụ thể “Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ”.

Do đó thủ tục hành chính “Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng” phải thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, không thực hiện qua Email.

III. Về nội dung người lao động đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ

Thực hiện Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên; Văn bản số 820/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 07/5/2021 của Sở Lao động-TB&XH về việc trả lời Văn bản số 76/TTDVVL-BHTN ngày 7/5/2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Trung tâm đã ban hành Thông báo số 79/TB-TTDVVL ngày 07/5/2021 về việc tạm dừng giao dịch trực tiếp giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, chuyển sang thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận giảm 50%, do đó khi kết thúc giãn cách xã hội, người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao, đặc biệt tháng 6 năm 2021 (Nộp hồ sơ lần đầu tiên: 1.325 hồ sơ/tháng; Trả quyết định hưởng TCTN: 1.168 hồ sơ /tháng; Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng: 3.551 hồ sơ/tháng).

Do số lượng người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp đông, nhân sự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mỏng (15 cán bộ), nên Trung tâm thực hiện hẹn người lao động đến giải quyết chế độ tại thời điểm tháng 6 năm 2021 như sau:

1. Đối với người lao động đến làm thủ tục Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng đúng ngày quy định phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để làm thủ tục, nếu đến không đúng lịch sẽ không nhận được tiền trợ cấp tháng đó, do đó đối với người lao động làm thủ tục này, Trung tâm đã bố trí 03 cán bộ tiếp nhận, không để tình trạng người lao động đến làm thủ tục phải hẹn sang ngày khác, gây mất quyền lợi của người lao động.

2. Đối với người lao động đến làm thủ tục Trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm thực hiện trao phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động. Đến ngày hẹn, Trung tâm bố trí 01-02 cán bộ thực hiện trả kết quả, không để người lao động phải đi lại nhiều lần, đảm bảo trả kết quả đúng quy định.

3. Đối với người lao động đến làm thủ tục nộp hồ sơ lần đầu tiên (thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Trung tâm đã tiến hành khảo sát thời gian tối thiểu đủ để tiếp nhận 01 bộ hồ sơ, sau đó thực hiện giao khoán cho cán bộ tiếp nhận (buổi sáng mỗi cán bộ tiếp nhận 12 hồ sơ, buổi chiều 10 hồ sơ), Trung tâm bố trí 3-4 cán bộ tiếp nhận hồ sơ, tùy theo số cán bộ tiếp nhận sẽ tính số hồ sơ hẹn, đảm bảo hồ sơ tiếp nhận chính xác, đồng thời nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đến nộp nhiều, do đó Trung tâm thực hiện đặt lịch hẹn cho người lao động, bình quân 10 ngày tiếp theo mới có lịch trống (Thời điểm tháng 6/2021).

- Cách thức đặt lịch hẹn:

+ Trao phiếu hẹn và hướng dẫn người lao động đến nộp hồ sơ gồm các thông tin sau: Giờ có mặt tại Trung tâm (sáng 6h45, chiều 13h15), ngày, địa điểm  khi đến đổi số đầu giờ sáng.

+ Số lượng phiếu hẹn phát ra: Buổi sáng 30 số hồ sơ, chiều 25 số hồ sơ (số hồ sơ còn lại dành cho số ưu tiên, số ưu tiên được làm rõ ở phần dưới). Hết số ngày này chuyển sang hẹn ngày kế tiếp. Thời điểm tháng 6 là thời gian cao điểm nộp hồ sơ, bình quân hẹn 10 ngày tiếp theo.

+ Khi phát phiếu hẹn, cán bộ lưu ý kiểm tra thời hạn nộp hồ sơ, nếu hồ sơ gần hết hạn giải quyết sẽ phát số ưu tiên để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.

+ Thời gian đặt lịch hẹn: Cán bộ trực theo giờ hành chính, người lao động đến trong giờ hành chính sẽ được đặt lịch hẹn.

- Quy trình đổi số như sau:

+ Thời gian bắt đầu đổi số: Buổi sáng 7h, buổi chiều 13h30.

+ Trình tự gọi số:

Bước 1: Gọi số ưu tiên, bao gồm:

* Số sửa hồ sơ: Là hồ sơ đã đến nộp trước đó, khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ phát hiện hồ sơ sai, thiếu giấy tờ… cán bộ hướng dẫn người lao động bổ sung và trao phiếu ưu tiên, khi nào sửa xong quay lại Trung tâm, buổi sáng trước 07h, buổi chiều trước 13h30 để ưu tiên đổi số. Tỷ lệ hồ sơ sai là 8-10%. Do đó để tránh người lao động nhiều lần phải chờ đợi, Trung tâm trao phiếu ưu tiên cho các trường hợp này.

* Hồ sơ gần hết hạn: Thời hạn nộp hồ sơ là 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc, do đó, khi phát số, cán bộ sẽ ưu tiên giải quyết trước cho các trường hợp hạn cuối để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bước 2: Gọi số đã có lịch hẹn từ trước (số này đã phát trước đó, trung bình 07-10 ngày trước đó).

Bước 3: Gọi số hồ sơ mới đến, nếu phát số hồ sơ tại Bước 1, Bước 2 xong mà vẫn dư số (tổng buổi sáng 48 số, buổi chiều 40 số) thì gọi tiếp người lần đầu tiên đến. Nếu người lao động lần đầu tiên đến mà đã phát hết số làm trong ngày thì đặt lịch sang ngày khác.

+ Thời gian kết thúc đổi số: Bình quân 15 - 25 phút kể từ khi bắt đầu đổi số là phát hết số hồ sơ làm của buổi đó. Sáng kết thúc 7h15 ‑ 7h25; chiều 13h45-13h55.

- Lý do cần đổi số hằng ngày:

 + Người lao động có lịch hẹn nhưng không đến.

+ Người lao động có lịch hẹn nhưng gần hết giờ mới đến.

+ Không xác định được người có hồ sơ hết hạn: Do hôm đó họ mới đến.

+ Không xác định được số lượng người có số sửa hồ sơ sẽ quay lại ngày đó là bao nhiêu người, do mỗi người có thời gian đi hoàn thiện hồ sơ khác nhau. Do đó cán bộ phải hướng dẫn người lao động đến 6h45 sáng hoặc 13h15 chiều.

+ Thực tế tiếp nhận đã có thời điểm cán bộ ngồi chờ không có người đến nộp, hoặc đến gần hết giờ lại cùng nhau đến, dẫn đến không kiểm soát được số lượng hồ sơ.

Vì vậy cán bộ cần hẹn người lao động có mặt đúng giờ để 7h bắt đầu đổi số, đảm bảo giải quyết công bằng, minh bạch, khoa học, tránh gây bức xúc.

Tuy nhiên, quy trình thực hiện cũng không thể bao quát tất cả các trường hợp, một số người lao động đến không đúng giờ, nếu còn số thì Trung tâm vẫn thực hiện phát số cho người lao động để giải quyết thủ tục, nhưng nếu số đã phát hết thì cần phải đặt lịch khác.

IV. Đề xuất và giải pháp khắc phục

Hiện tại số lượng người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã giảm bớt, người lao động đến nộp hồ sơ đặt lịch hẹn tối đa 1 đến 2 ngày tiếp theo, không còn tình trạng người lao động phải chờ đợi lâu như thời gian cao điểm tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ còn phụ thuộc tình hình biến động lao động tại các doanh nghiệp, do đó để tránh tình trạng quá tải như thời gian vừa qua, Trung tâm đề xuất một số giải pháp như sau:

1. Bổ sung cán bộ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm hiện có 15 cán bộ (01 Trưởng phòng; 14 cán bộ định suất do Cục Việc làm cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ), 14 cán bộ định suất do Cục Việc làm giao từ năm 2011 (khi đó tổng số thủ tục hành chính Trung tâm tiếp nhận là 15.404/năm, năm 2020 Trung tâm tiếp nhận là 87.964/năm) hiện nay chưa được bổ sung thêm. Trung tâm đã báo cáo và đề nghị với Cục Việc làm giao thêm định suất cán bộ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được giải quyết. Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục đề nghị với Cục Việc làm bổ sung thêm định suất cán bộ cho Trung tâm để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kết nối cơ sở dữ liệu giữa ngành Lao động TBXH và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trung tâm đã có Văn bản báo cáo Cục Việc làm tình hình thực hiện kết nối dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên hiện nay dữ liệu tra cứu vẫn chưa được cải thiện, trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục đề nghị với Cục Việc làm có phương án kết nối cơ sở dữ liệu giữa hai ngành.

3. Thực hiện thủ tục hành chính Trả kết quả bảo hiểm thất nghiệp, Thông báo tìm kiếm việc làm qua dịch vụ bưu chính công ích (Trả kết quả đã thực hiện từ ngày 24/6/2021; Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng thực hiện từ ngày 17/8/2021).

          Thực hiện Quyết định số 6380/UBND-NN1 ngày 29/7/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 1673/SLĐTBXH-VP ngày 13/8/2021 của Sở Lao động ‑ TB&XH Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận thủ tục hành chính bảo hiểm thất nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; Trung tâm đã ban hành Thông báo số 201/TB-TTDVVL ngày 16/8/2021 về việc ưu tiên tiếp nhận thủ tục hành chính bảo hiểm thất nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời giảm bớt thời gian chờ đợi của người lao động khi đến trực tiếp giao dịch tại Trung tâm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm:

bao cao giai trinh tren dvc truc tuyen.pdf

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 25/08/2021