Xuat khau lao đong canada

Vo chong em muốn tu van xem so thuong binh tinh có dong xuat khau lao dong đi canada ko a

Gửi bởi Nguyễn văn dũng Ngày 20/05/2020

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời đi làm việc tại Canada

 Nội dung này, em liên hệ với Trung tâm Đào Tạo Lao động xuất khẩu thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Số 10 Chu Văn An - Phường Liên Bảo - thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại liên hệ: (0211. 3 565 757

Trả lời bởi Phan Thị Minh Tâm Ngày 25/06/2020

Xuất khẩu Canada

 Nội dung này bạn liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 10, Chu văn An , Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211. 3 565 757

Trả lời bởi Phan Thị Minh Tâm Ngày 25/05/2020