TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội

thông tin hộ nghèo ở các huyện xã tỉnh Vĩnh Phúc

Anh/Chị hãy cũng cấp thông tin dữ liệu hộ nghèo về số lượng và tình trạng ở các xã thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Em xin trân thành cảm ơn.

Gửi bởi Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ngày 19/08/2021