Đơn vị trực thuộc

17/07/2014

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

 

 

I. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội


Điện thoại: 0211.3860767

Email: ccpctnxh.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Chi Cục trưởng: Nguyễn Văn Thủy

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Bá Hải

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng


II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

1. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc


Điện thoại: 0211.3853792

Email: ttgdldxh.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Đoàn Quang Vinh

Phó Giám đốc: Trần Quang Dũng

Phó Giám đốc: Trần Mạnh Cuờng

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Toàn

 

2. Trung tâm Công tác xã hội


Điện thoại: 0211.3867.335

Email: ttbtxh.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc:  Bùi Quang Huấn

Phó Giám đốc: Lương Cầm Vĩnh

Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

 

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm


Điện thoại: 0211.3849.248

Email: ttgtvl.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc phụ trách: Hoàng Tất Hiếu

Phó Giám đốc: Hà Văn Cường

Phó Giám đốc:  Trần Thị Thùy

4. Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần


Điện thoại: 0211.3716.689

Email: ttndphcntt.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Cao Đắc Xuân

Phó Giám đốc: Trần Quang Hùng

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến

Phó Giám đốc: Trương Thị Huyền

 

5. Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo


Điện thoại: 0211.3824999

Email: ttddncctd.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Phạm Ngọc Sơn

Phó Giám đốc: Nguyễn Nghĩa Trường

Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Minh

Phó giám đốc: Trần Trọng Hưng

 

6. Quỹ Bảo trợ trẻ em


Điện thoại: 0211.3710.477

Email: qbtte.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Bùi Minh Tuấn

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Chính

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bích

Phó Giám đốc: Đặng Việt Hùng

 

7. Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

Điện thoại: (0211. 3 565 757

Email: dtldxk.ldtbxh@vinhphuc.gov.vn

1. Phó Giám đốc phụ trách: Phùng Quốc Ban

2. Phó Giám đốc: Phùng Mạnh Trường

3. Phó Giám đốc: Hoàng Thị Oanh

4. Phó Giám đốc: Đào Huy Trường

 

Các tin đã đưa ngày: